Meillä on erilaisia jakelutyövaihtoehtoja nuorille ja aikuisille.

Jakelutyössä saattaa olla paikkakuntakohtaisia eroja, tällä sivustolla kerrotut tiedot ovat voimassa ainakin pääkaupunkiseudulla. Tarkat tiedot saat paikallisesta SSM Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöstä.

 

Kotipiirijakajan työ

Kotipiirijakajan työ vaatii reippautta ja vastuuntuntoa. Jakajan tulee pystyä huolehtimaan jakelutyöstä itsenäisesti. Työntekijän tulee täyttää vähintään 14 vuotta saman vuoden aikana milloin hän aloittaa jakelutyön.

 

Jakelutyö on säännöllistä, kaksi kertaa viikossa (keskiviikkoisin ja lauantaisin) tapahtuvaa lehtien ja mainosten jakelua, halutessasi voit työskennellä enemmänkin.

 

Palkka määräytyy jakelupiirin koon, vaikeusasteen ja jaettavien tuotteiden lukumäärän mukaan.

Kotipiirijakaja

Ikävaatimus: täyttää vähintään 14 vuotta
Ajankäyttö: keskimäärin 2 - 4 tuntia/jakelu
Työpäivät: keskiviikko ja/tai lauantai
Jakelupiiri: kodin lähellä, aina sama piiri
Auton käyttö: piiristä riippuen (useimmiten ei tarvitse)
Palkkaus:

urakkapalkka,

piiristä riippuen pääsääntöisesti 50 - 200 €/kk

Jakelupäivät

Töitä on kahtena päivänä viikossa keskiviikko iltaisin ja lauantaina. Jos olet kiinnostunut tekemään töitä useammin on mahdollista lajitella mainoksia keskiviikon jakeluun osin jo tiistaina, ehdit silloin jakaa keskiviikkona esim. kaksi piiriä.

Jakelupiiri

Pyrimme valitsemaan jakelupiirisi mahdollisimman läheltä kotiasi. Jakelu on silloin helppo suorittaa, koska useinkaan et saa kaikkia mainoksia samalla kertaa mukaan vaan joudut hakemaan lehtiä kotoa lisää. Jakelupiirissä on talouksia 100 - 500 kpl. Keskimäärin noin 250 kpl. Ensimmäisen jakelun yhteydessä jakajalle toimitetaan jakelupiiristä tarkka kartta.

Apuvälineet

Jakaja saa veloituksetta käyttöönsä jakelukärryn ja/tai -laukun. Apuvälineet helpottavat mainosten kuljettamista huomattavasti.

Mainosten ja lehtien lajittelu

Jaettavien mainosten lajittelu on oleellinen osa jakelutyötä. Mainokset toimitetaan jakajille nipuissa. Lajitteluun kuluu usein aikaa yhtä kauan kuin jakeluunkin  Erilaisia mainoksia saattaa olla samaan aikaa 5 - 15 kpl.

Jakelu

Mainosten jakelutyö on tunnollisuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativa työ. Jakeluun kuluu aikaa piiristä riippuen yleensä 1 - 2 tuntia, ensimmäiseen jakeluun kuluu yleensä aikaa enemmän.

Työtodistus - passi uusiin haasteisiin

Jakajan työ on itsenäistä, vastuullista ja fyysisesti vaativaa. Jakajan työstä  saat itseluottamusta ja kokemusta seuraavia työpaikkoja varten. Seuraavaa työpaikkaa hakiessasi sinulla on näyttöä itsenäisessä, vastuullisessa ja toisinaan raskaassa työtehtävässä onnistumisesta!
Olivat työtehtäväsi tulevaisuudessa palvelualalla, teollisuudessa, logistiikka tai kuljetus-alalla, markkinoinnissa, mainonnassa on "ruohonjuuritason" kokemuksesta jakelualalla sinulle tulevaisuudessa hyötyä.

Miten haen työtä?

Voit ilmoittautua työnhakijaksi täyttämällä hakulomakkeen.

Täytä työnhakulomake

Autopiirijakajan työ

Jakelupiireistä merkittävä osa on haja-asutusalueilla, missä oman auton käyttö jakelutyössä on välttämätöntä.

Jaettavat tuotteet toimitetaan työntekijälle yleensä kotiin, missä jaettavat tuotteet on hyvä lajitella ennen jakelua nippuihin. Tämän jälkeen tuotteet pakataan autoon ja suoritetaan tuotteiden jakelu sovitulle alueelle.

 

Jakelutyö on säännöllistä, kaksi kertaa viikossa (keskiviikkoisin ja lauantaisin) tapahtuvaa lehtien ja mainosten jakelua, halutessasi voit työskennellä enemmänkin.

 

Palkka määräytyy jakelupiirin koon ja jaettavien tuotteiden lukumäärän mukaan. Maksamme auton käytöstä kilometrikorvauksen autopiirijakajalle.

Autopiirijakaja

Ikävaatimus: vähintään 18 vuotta
Ajankäyttö: vaihtelee, vähintään 2 tuntia/jakelu
Työpäivät: keskiviikko ja/tai lauantai (lajittelu mahdollista osin jo tiistaina ja perjantaina)
Jakelupiiri: vakituinen jakelupiiri haja-asutusalueella
Auton käyttö: tarvitsee auton
Palkkaus:

urakkapalkka,

työmäärästä riippuen keskimäärin 100 - 400 €/kk

Kilometrikorvaus: Autopiireissä maksetaan auton käytöstä kilometrikorvaus

Jakelupäivät

Töitä on kahtena päivänä viikossa keskiviikko iltaisin ja lauantaina. Jos olet kiinnostunut tekemään töitä useammin on mahdollista lajitella mainoksia keskiviikon jakeluun osin jo tiistaina, ehdit silloin jakaa keskiviikkona esim. kaksi piiriä.

Jakelupiiri

Pyrimme valitsemaan jakelupiirisi mahdollisimman läheltä  kotiasi.

Jakelupiirissä on talouksia yleensä 250 - 500 kpl. Ensimmäisen jakelun yhteydessä jakajalle toimitetaan jakelupiiristä tarkka kartta.

Mainosten ja lehtien lajittelu

Jaettavien mainosten lajittelu on oleellinen osa jakelutyötä. Erilaisia mainoksia saattaa olla samaan aikaa 5 - 15 kpl. Mainokset toimitetaan jakajille nipuissa. Lajitteluun kuluu usein aikaa yhtä kauan kuin jakeluunkin. Jos mainoksia on erityisen paljon aikaa lajitteluun saattaa kulua jakelua enemmän. Lajittelu saattaa aluksi tuntua hankalalta, mutta opit nopeasti käsittelemään mainoksia ripeästi.

Jakelu

Mainosten jakelutyö on tunnollisuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativa työ. Jakeluun kuluu aikaa piiristä riippuen yleensä 1 - 4 tuntia, joissakin jakelupiireissä enemmänkin.

Miten haen työtä?

Voit ilmoittautua työnhakijaksi täyttämällä hakulomakkeen.

Täytä työnhakulomake

Keikkajakajan työ

Keikkajakajan työ on säännöllistä, mutta jakelupiirit vaihtuu usein. Työ vaatii tarkkuutta ja tunnollisuutta. Jakelutyö tapahtuu keskiviikkoisin ja lauantaisin.

 

Jaettavina tuotteina ovat lehdet, erilaiset mainokset ja esitteet.

 

Palkka määräytyy jakelupiirin koon ja jaettavien tuotteiden lukumäärän mukaan. Jakelupiirien vaihtuvuuden vuoksi jakelupalkkio on normaalia palkkiota suurempi. Maksamme auton käytöstä kilometrikorvauksen autopiirijakajalle. Työssä tarvitset omaa autoa.

Keikkajakaja

Ikävaatimus: vähintään 18 vuotta
Ajankäyttö: vähintään 4 tuntia/jakelu
Työpäivät: keskiviikko ja/tai lauantai (lajittelu mahdollista osin jo tiistaina ja perjantaina)
Jakelupiiri: vaihtuu lähes joka jakeluun
Auton käyttö: tarvitsee auton
Palkkaus:

urakkapalkka,

työmäärästä riippuen keskimäärin 250 - 700 €/kk

Kilometrikorvaus: maksamme kilometrikorvauksen, mikäli auton käyttö on tarpeen

Jakelupäivät

Töitä on kahtena päivänä viikossa keskiviikko ltaisin ja lauantaina. Jos olet kiinnostunut tekemään töitä useammin on mahdollista lajitella mainoksia keskiviikon jakeluun osin jo tiistaina, ehdit silloin jakaa keskiviikkona esim. kaksi piiriä.

Jakelupiiri

Keikkajakajan jakelupiirit vaihtuvat usein  Keikkajakajat jakavat yleensä 2 - 4 jakelupiiriä/jakelukerta. Yhdessä jakelupiirissä on keskimäärin noin 250 kpl postiluukkua.

Apuvälineet

Jakaja saa veloituksetta käyttöönsä jakelukärryn ja/tai -laukun. Apuvälineet helpottavat mainosten kuljettamista huomattavasti.

Mainosten ja lehtien lajittelu

Jaettavien mainosten lajittelu on oleellinen osa jakelutyötä. Erilaisia mainoksia saattaa olla samaan aikaa 5 - 15 kpl. Mainokset toimitetaan jakajille nipuissa. Lajitteluun kuluu usein aikaa yhtä kauan kuin jakeluunkin. Jos mainoksia on erityisen paljon aikaa lajitteluun saattaa kulua jakelua enemmän. Lajittelu saattaa aluksi tuntua hankalalta, mutta opit nopeasti käsittelemään mainoksia ripeästi.

Jakelu

Mainosten jakelutyö on tunnollisuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativa työ. Jakeluun kuluu aikaa piiristä riippuen yleensä 1 - 2 tuntia/jakelupiiri.

Miten haen työtä?

Voit ilmoittautua työnhakijaksi täyttämällä hakulomakkeen.

Täytä työnhakulomake

Kuva 4 Kuva 6